จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หลายๆองค์กรได้ปรับตัวให้พนักงานทำงานที่บ้าน การทำงานที่บ้านนับเป็นการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคได้ดี เนื่องจากพนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านไม่ต้องเดินทางไปทำงาน ลดความเสี่ยงจากการเบียดเสียดแลการแออัดบนรถขนส่งสาธารณะต่างๆ แต่การทำงานจากที่บ้านนั้นยังคงเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับหลายๆคน อีกทั้งการทำงานที่บ้านเป็นเวลานานๆก็จะทำให้รู้สึกหมดไฟ รู้สึกเบื่อหน่ายได้ง่าย ไม่มีไอเดียในการทำงานเคล็ดลับง่ายๆสำหรับการเตรียมตัว Work from Home ให้มีประสิทธิภาพ

ที่มา  https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Work-From-Home-Solutions.aspx