News & Event

/News & Event

เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลฯ

TISPA เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3 มีนาคม 60

2:48 pm|Categories: News|

สวัสดีปีใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

TISPA เข้าสวัสดีปีใหม่ รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

10:39 am|Categories: News|

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness)

18 หน่วยงานร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness)

1:51 pm|Categories: News|

Human Possibilities of the Connected World by Nokia

วันที่ 23 สิงหาคม 2559 TISPA ร่วมกับ NOKIA จัดสัมมนาในหัวข้อ Human  Possibilities of the Connected World by Nokia  ณ โรงแรม The Okura Prestige Bangkok ห้อง ballroom2 [...]

10:45 am|Categories: News, Uncategorized|

TISPA แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านโครงข่ายระหว่างประเทศ

TISPA เข้าพบ CAT เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงข่ายระหว่างประเทศ

1:25 pm|Categories: News|