ISP Internet User Guides

/ISP Internet User Guides

วิธีการใช้ Google Maps ช่วยจำที่จอดรถของเรา

ปัญหาใหญ่ สำหรับคนขี้ลืมนั้นคือเรื่องของการลืมที่จอดรถ Google Maps ช่วยจดจำที่จอดรถ ให้เราได้ ขากลับก็ให้ Google Maps พากลับมายังที่รถได้เรามี วิธีการใช้ Google Maps มาฝาก

3:10 pm|Categories: Internet Technical, Internet Technical-S|

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

11:04 am|Categories: Internet Technical, Uncategorized|

แพลตฟอร์ม CodingThailand

เปิดตัวแพลตฟอร์ม CodingThailand สอดรับยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพคนด้วยดิจิทัล

10:27 am|Categories: Internet Technical, Internet Technical-S|

ปลดล็อคและขยายโอกาส START UP สู่ภาครัฐ

เดินหน้าประเทศไทย : ปลดล็อคและขยายโอกาส START UP สู่ภาครัฐ เทคโนโลยีของ START UP ช่วยสนับสนุน สามารถนำมาปรับใช้ในหน่วยงานรัฐได้ เช่น applecation QUEQ

1:45 pm|Categories: Internet Technical|

เปลี่ยนรถคันเดิมเป็นรถ IoT (Internet of Things)

รู้จักกับ Honda Connect เทคโนโลยีที่จะทำให้รถคันคันเดิมกลายเป็น Smart Car ได้ด้วยราคาไม่กี่พันบาท เป็นเทคโนโลยี IoT (Internet of Things)

11:07 am|Categories: Internet Technical|