สำหรับคำว่า Gateway เปรียบเสมือนเส้นทางที่ใช้เชื่อมต่อในการารับส่งข้อมูลของระบบเครือข่ายในอินเตอร์เน็ต Gate way ทั่วไป จะมีหลายศูนย์รวมข้อมูลเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีเส้นทางในการรับส่งข้อมูลได้หลายทาง มีหลายเกทเวย์ใช้สำหรับเมื่อเกิดปัญหาผิดพลาด
แต่ Single Gateway ก็คือมีศูนย์รวมข้อมูลเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอยู่ที่จุดเดียว มีเส้นทางเดียวในการรับส่งข้อมูล เมื่อเกิดปัญหาผิดพลาดจะไม่มีเกทเวย์สำรองใช้
ปัจจุบันมีประเทศที่ใช้ Single Gateway คือ ลาว จีน เกาหลีเหนือ และประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นประเทศที่รัฐสามารถควบคุมการใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวกขึ้นนั่นเอง
ที่นี้เราลองมาดูข้อดีข้อเสียกัน
ข้อดี
  1. จัดการ ดูแล และควบคุมได้ง่าย
  2. ปิดกั้นข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสมได้
  3. ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลได้ง่าย
ข้อเสีย
  1. ข้อมูลข่าวสารถูกคัดกรองจากทิศทางเดียว
  2. ความเร็วอินเตอร์เน็ตโดยรวมจะลดลง
  3. ลดความปลอดภัยข้อมูลจะถูกเข้ารหัส (SSL)
  4. ถ้าระบบของเกทเวย์ล่ม อินเตอร์เน็ตทั้งประเทศก็จะล่ม
Single Gateway
ที่มา : http://variety.teenee.com/foodforbrain/72301.html