isp products services
About Tispa
ISP Statistic
ISP Internet User Guides
ISP Policy & Rule
News

Panel Discussion : Fight for Cybersecurity

4:51 pm|Comments Off on Panel Discussion : Fight for Cybersecurity

ถึงเวลาแล้วที่เราจะสร้างความเชื่อมั่น ยกระดับการรักษาความปลอดภัย ในการผลักดันกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การทำธุรกรรมออนไลน์ต้องมีความเชื่อมั่น และปลอดภัยสูงสุดเมื่อชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ หรือเรียกว่ามี Cybersecurity ในระดับที่มีความเข้มแข็งมั่นคง ปลอดภัยสูงสุดที่จะทำให้เรามั่นใจ

เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลฯ

2:48 pm|Comments Off on เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลฯ

TISPA เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3 มีนาคม 60

สวัสดีปีใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

10:39 am|Comments Off on สวัสดีปีใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

TISPA เข้าสวัสดีปีใหม่ รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness)

1:51 pm|Comments Off on บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness)

18 หน่วยงานร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness)

Internet Securities

E – payment จุดเปลี่ยนวิถีคนไทย

2:07 pm|Comments Off on E – payment จุดเปลี่ยนวิถีคนไทย

E – payment จุดเปลี่ยนวิถีคนไทย ใช้จ่ายไม่ต้องพึ่งเงินสด สามารถรูดบัตรได้ทุกร้าน เครื่องใหม่หรือเครื่องเก่าก็รูดได้เลย จากรายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน 31 ส.ค.60

Cybersecurity Survey 2016

10:35 am|Comments Off on Cybersecurity Survey 2016

การสำรวจสถานภาพความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศในการส่งเสริมและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในทิศทางที่เหมาะสม ก่อให้เกิดผลในเชิงบวก และเป็นแนวทางกำหนดมาตรการสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ใช้สื่อออนไลน์ ไม่ผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์

9:12 am|Comments Off on ใช้สื่อออนไลน์ ไม่ผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์

รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" ใช้สื่อออนไลน์ ไม่ผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ 29 มิถุนายน 2560

Internet Technical

Server Room หัวใจสำคัญการสื่อสารภายในอาคาร

1:52 pm|Comments Off on Server Room หัวใจสำคัญการสื่อสารภายในอาคาร

Server Room หัวใจสำคัญการสื่อสารภายในอาคาร เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ทั้งระบบไฟฟ้า การสื่อสาร และระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ของเหลือใช้ชุบชีวิตอุปกรณ์ไอทีได้

1:53 pm|Comments Off on ของเหลือใช้ชุบชีวิตอุปกรณ์ไอทีได้

ของใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นแกนกระดาษทิชชู โพสอิท หรือขวดแชมพู ใช้เสร็จแล้วไม่จำเป็นต้องทิ้ง เพราะมันช่วยชุบชีวิตอุปกรณ์ไอทีของคุณได้

สถิติดิจิทัลประเทศไทย

4:32 pm|Comments Off on สถิติดิจิทัลประเทศไทย

ข้อมูล ณ 13 กรกฎาคม 2560 เป็นภาพรวม ดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก . ดัชนีด้านความพร้อมทางเครือข่าย

ยุค 4.5G กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

11:12 am|Comments Off on ยุค 4.5G กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ตอนนี้เรากำลังอยู่ในยุค 4.5G กันอยู่ ซึ่งความเร็วนั้นเหนือกว่า 4G หลายเท่า

Government Policy

กฎหมายดิจิทัลในประเทศไทย

4:41 pm|Comments Off on กฎหมายดิจิทัลในประเทศไทย

กฎหมายดิจิทัลในประเทศไทยตามลำดับเวลา พร้อมอินโฟกราฟิก ในรูปแบบภาษาอังกฤษ (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2560)

สรุป พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 (2560)

1:51 pm|Comments Off on สรุป พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 (2560)

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่ ไม่มี Single Gateway แล้วแก้ไขอะไรบ้าง ขอบคุณภาพ infographic จาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ที่มา : ETDA Download รู้จัก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 (2560) สรุป พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับเข้าใจง่าย ขอบคุณภาพ infographic จาก [...]

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

10:19 am|Comments Off on แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัลไทยแลนด์(Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Members

[ Read More.. ]