isp products services
About Tispa
ISP Statistic
ISP Internet User Guides
ISP Policy & Rule
News

Panel Discussion : Fight for Cybersecurity

4:51 pm|Comments Off on Panel Discussion : Fight for Cybersecurity

ถึงเวลาแล้วที่เราจะสร้างความเชื่อมั่น ยกระดับการรักษาความปลอดภัย ในการผลักดันกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การทำธุรกรรมออนไลน์ต้องมีความเชื่อมั่น และปลอดภัยสูงสุดเมื่อชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ หรือเรียกว่ามี Cybersecurity ในระดับที่มีความเข้มแข็งมั่นคง ปลอดภัยสูงสุดที่จะทำให้เรามั่นใจ

เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลฯ

2:48 pm|Comments Off on เจ้าภาพบำเพ็ญกุศลฯ

TISPA เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 3 มีนาคม 60

สวัสดีปีใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

10:39 am|Comments Off on สวัสดีปีใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

TISPA เข้าสวัสดีปีใหม่ รมต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness)

1:51 pm|Comments Off on บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness)

18 หน่วยงานร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness)

Internet Securities

Cybersecurity Survey 2016

10:35 am|Comments Off on Cybersecurity Survey 2016

การสำรวจสถานภาพความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศในการส่งเสริมและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในทิศทางที่เหมาะสม ก่อให้เกิดผลในเชิงบวก และเป็นแนวทางกำหนดมาตรการสำหรับบริหารจัดการความเสี่ยงกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่เกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ใช้สื่อออนไลน์ ไม่ผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์

9:12 am|Comments Off on ใช้สื่อออนไลน์ ไม่ผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์

รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" ใช้สื่อออนไลน์ ไม่ผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ 29 มิถุนายน 2560

มัลแวร์เรียกค่าไถ่ ภัยร้ายระดับโลก

10:46 am|Comments Off on มัลแวร์เรียกค่าไถ่ ภัยร้ายระดับโลก

Wannacry Ransomware มัลแวร์เรียกค่าไถ่ ภัยร้ายระดับโลก เป็นภัยต่อเราขนาดไหน ? และจะมีวิธีป้องกันอย่างไร รับชมได้โดยคลิกวีดีโอ

Internet Technical

คลิกง่ายๆ…อาวุธร้ายบนปลายนิ้ว

3:02 pm|Comments Off on คลิกง่ายๆ…อาวุธร้ายบนปลายนิ้ว

คลิกง่ายๆ…อาวุธร้ายบนปลายนิ้ว

ยุค 4.5G กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

11:12 am|Comments Off on ยุค 4.5G กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ตอนนี้เรากำลังอยู่ในยุค 4.5G กันอยู่ ซึ่งความเร็วนั้นเหนือกว่า 4G หลายเท่า

วิธีสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่หรือข้อมูลสูญหาย

3:25 pm|Comments Off on วิธีสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่หรือข้อมูลสูญหาย

การสำรองข้อมูลสามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอกข้อมูลลงในฮาร์ดดิสก์สำรอง การอัปโหลดข้อมูลไปเก็บไว้กับผู้ให้บริการ cloud หรือแม้กระทั่งการซื้อบริการสำรองข้อมูลสำหรับใช้ในหน่วยงานโดยเฉพาะ ซึ่งแต่ละวิธีการก็มีข้อดีข้อเสียและค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน

ชัวร์ก่อนแชร์

10:22 am|Comments Off on ชัวร์ก่อนแชร์

เรื่องที่แชร์กันบนโซเชียลส่วนใหญ่มั่วและเก่าแต่ถูกส่งซ้ำ วนไปเวียนมาไม่รู้จบ ถึงเวลาแล้วที่คนไทยควรเลิกเชื่อและหยุดแขร์สักที

Government Policy

สรุป พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 (2560)

1:51 pm|Comments Off on สรุป พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 (2560)

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่ ไม่มี Single Gateway แล้วแก้ไขอะไรบ้าง ขอบคุณภาพ infographic จาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ที่มา : ETDA Download รู้จัก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 (2560) สรุป พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับเข้าใจง่าย ขอบคุณภาพ infographic จาก [...]

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

10:19 am|Comments Off on แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัลไทยแลนด์(Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

แผนพัฒนาโครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์แห่งชาติ

9:39 am|Comments Off on แผนพัฒนาโครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์แห่งชาติ

แผนพัฒนาโครงข่ายสื่อสารบรอดแบนด์แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Members

[ Read More.. ]