Internet Technical-S

/Internet Technical-S

8 ขั้นตอนที่ต้องทำเมื่ออีเมล์โดนแฮก

ในปัจจุบันอีเมลนับเป็นช่องทางการติดต่อที่มีความสำคัญมากช่องทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อทางธุรกิจหรือจะใช้ในเรื่องส่วนตัว และก็เป็นช่องทางที่แฮกเกอร์นิยมโจมตีด้วยเช่นกัน บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนว่าต้องทำอย่างไรบ้างเมื่ออีเมลโดนแฮก เริ่มต้นด้วย

By |2:42 pm|Internet Technical, Internet Technical-S|

Internet of Things หรือ IoT ใช้จริงแล้วที่เทศบาลแสนสุข IoT เพื่อดูแลผู้สูงอายุ

พาชมของจริง Internet of Things หรือ IoT ใช้จริงแล้วที่เทศบาลแสนสุข IoT เพื่อดูแลผู้สูงอายุ

By |10:26 am|Internet Technical, Internet Technical-S|

รู้จักกับ 5G ที่ใกล้เข้ามา

รู้จักกับ 5G และ LTE-A (4.5G) ที่ประเทศไทยได้ใช้แล้วนะ

By |1:51 pm|Internet Technical, Internet Technical-S|

วิธีดูเพจปลอม เว็บปลอม

เทปรายการ ไอที24 ชั่วโมง ออกอากาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 นำเสนอเรื่องขอสังเกตที่ผู้อ่านข่าวสารทางอินเทอร์เน็ต และทาง Social Media ต้องระวัง เกี่ยวกับ facebook pages ปลอม และเว็บไซต์ปลอม

By |10:53 am|Internet Technical, Internet Technical-S|

Beginner’s Guide

A beginner's guide to using computers and the internet

By |10:28 am|Internet Technical, Internet Technical-S|