Internet Securities S

/Internet Securities S

แนวทางการจัดเก็บ LOGS ตามพรบ 2560

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 50 ที่ผ่านมา กม.ฉบับนี้ ต้องใช้ควบคู่ไปกับ ประกาศและหรือกฎกระทรวงไอซีที โดย กม.กำหนดให้กระทรวงไอซีที ออกประกาศใน เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ซึ่งมี 2 ส่วน คือผู้ให้บริการและข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการทั้ง 2 ประเภทนี้ มีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log File) ให้ถูกต้องและเชื่อถือได้และต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน หากไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตาม กม. ที่มาคลิป https://www.techtalkthai.com/softnix-log-2560-webinar-replay/

By |2:47 pm|Internet Securities, Internet Securities S|

สุขภาพตากับการใช้มือถือ จ้องจอนานๆอันตรายไหม แก้ไขอย่างไร

ในทุกวันนี้คนนิยมใช้มือถือแทบทั้งวัน ทำให้ตาจ้องจอมือถือนานนาน อันตรายไหม จะมีวิธีป้องกันอันตรายจากการใช้โทรศัพท์มือถือนานๆอย่างไร

By |2:38 pm|Internet Securities, Internet Securities S|

Internet Securities 01

ด้าน ล่างของหน้านี้คือท่อนมาตรฐานของ Lorem Ipsum

By |11:23 am|Internet Securities, Internet Securities S|