admin

/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 91 blog entries.

Internet Of Things Platform ตอบโจทย์ Thailand 4.0

ในวงการไอทีไม่มีใครไม่รุ้จัก IoT ที่ได้พัฒนาระบบจนเชื่อมโยงอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันได้เปิดให้บริการ IoT Platform และมีผลตอบรับที่ดีทั้งจากภาครัฐบาล เอกชนและอุตสาหกรรมต่างๆ และอาจจะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ จากการนิยมใช้ IoT Platform เหล่านี้จึงทำให้เกิด netpie เพื่อเชื่อมต่อทางธุรกิจ ที่มา : เดินหน้าประเทศไทย : Internet Of Things Platform ตอบโจทย์ Thailand 4.0

By |1:42 pm|Internet Technical, Internet Technical-S|

แนวทางการจัดเก็บ LOGS ตามพรบ 2560

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 50 ที่ผ่านมา กม.ฉบับนี้ ต้องใช้ควบคู่ไปกับ ประกาศและหรือกฎกระทรวงไอซีที โดย กม.กำหนดให้กระทรวงไอซีที ออกประกาศใน เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ซึ่งมี 2 ส่วน คือผู้ให้บริการและข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการทั้ง 2 ประเภทนี้ มีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log File) ให้ถูกต้องและเชื่อถือได้และต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน หากไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตาม กม. ที่มาคลิป https://www.techtalkthai.com/softnix-log-2560-webinar-replay/

By |2:47 pm|Internet Securities, Internet Securities S|

รู้ทันภัยโซเชียล

ยุคดิจิทัลสามารถเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลก ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Line หรือ YouTube โดยเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัว ประสบการณ์และข้อมูลต่างๆ ของเราไปยังเพื่อน ครอบครัว หรือบุคลอื่นๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว

By |2:17 pm|Internet Securities|

THAILAND 4.0

ไทยแลนด์ 4.0 จะสำเร็จได้ต้องใช้แนวทางสานพลังประชารัฐ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบันศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ - ประเทศไทย ยุค 4.0 - (ภาษาไทย)

By |3:31 pm|Internet Technical|

ชมเมืองอัจฉริยะ Smart City เมืองไทย

Smart City วันนี้คือการนำเสนอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล หรือ Digital Thailand ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับเมืองเพื่อให้สามารถบริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพคล่องตัว การทำ Smart City

By |10:53 am|Internet Technical|

เน็ตประชารัฐ สร้างอนาคตประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มศักยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ, ด้านการศึกษา, ด้านสาธารณสุข และด้านบริการภาครัฐ เพื่อภูมิปัญญาในพื้นที่ห่างไกลในยุค “ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ “เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่มา : เน็ตประชารัฐ

By |3:36 pm|Internet Technical|

การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อคนไทย 4.0

รายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน การพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อคนไทย 4.0 เมื่อวันที่ 28 ก.ย.60 เชื่อมโยงประชาคมโลกด้วยเน็ตประชารัฐ ทุกหมู่บ้านจะมี internet ใช้ในปีหน้า ด้วยราคาที่มาตรฐาน

By |4:23 pm|Internet Securities|

Google ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด

ความลับของ google

By |4:01 pm|Internet Technical|

กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ ยุคสมัยที่จะเข้ามาแทนที่ และพลิกโฉมโลกในอีกไม่กี่ปีนี้ โดย พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม

By |2:33 pm|Internet Technical|

E – payment จุดเปลี่ยนวิถีคนไทย

E – payment จุดเปลี่ยนวิถีคนไทย ใช้จ่ายไม่ต้องพึ่งเงินสด สามารถรูดบัตรได้ทุกร้าน เครื่องใหม่หรือเครื่องเก่าก็รูดได้เลย จากรายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน 31 ส.ค.60

By |2:07 pm|Internet Securities|