isp products services
About Tispa
ISP Statistic
ISP Internet User Guides
ISP Policy & Rule
News

งานสัมมนา การเตรียมความพร้อมของผู้ให้บริการสำหรับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

12:41 pm|Comments Off on งานสัมมนา การเตรียมความพร้อมของผู้ให้บริการสำหรับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

TISPA จัดให้ความรู้เตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกในฐานะของผู้ให้บริการ เพื่อรับมือพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในอนาคต

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Digital Asia Hub Thailand

1:53 pm|Comments Off on พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Digital Asia Hub Thailand

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร้วมมือด้านการสร้างความตระหนักในการดูและและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Huawei Open Lab

12:11 pm|Comments Off on Huawei Open Lab

Huawei Open Lab Bangkok

Panel Discussion : Fight for Cybersecurity

4:51 pm|Comments Off on Panel Discussion : Fight for Cybersecurity

ถึงเวลาแล้วที่เราจะสร้างความเชื่อมั่น ยกระดับการรักษาความปลอดภัย ในการผลักดันกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การทำธุรกรรมออนไลน์ต้องมีความเชื่อมั่น และปลอดภัยสูงสุดเมื่อชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ หรือเรียกว่ามี Cybersecurity ในระดับที่มีความเข้มแข็งมั่นคง ปลอดภัยสูงสุดที่จะทำให้เรามั่นใจ

Internet Securities

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11:47 am|Comments Off on พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตามนโยบายของรัฐบาล มีความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องเร่งผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศเพื่อสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนุบคคลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นสากล

เว็บไซต์ที่เป็นมิตรกับเด็ก

2:28 pm|Comments Off on เว็บไซต์ที่เป็นมิตรกับเด็ก

การใช้เวลาอยู่กับสื่อออนไลน์มาก ทำให้เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศปริมาณมหาศาล ทั้งเนื้อหาที่เป็นสีขาว สีเทา และสีดำ เป็นการยากที่เด็กจะแยกแยะเลือกสรรเนื้อหาที่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะเด็กเล็ก

Cyber-Securing Video Cameras

2:49 pm|Comments Off on Cyber-Securing Video Cameras

Passwords, encryption and networking techniques all help to safeguard your video surveillance feeds. cr.www.securitymagazine.com

Internet Technical

แพลตฟอร์ม CodingThailand

10:27 am|Comments Off on แพลตฟอร์ม CodingThailand

เปิดตัวแพลตฟอร์ม CodingThailand สอดรับยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพคนด้วยดิจิทัล

ปลดล็อคและขยายโอกาส START UP สู่ภาครัฐ

1:45 pm|Comments Off on ปลดล็อคและขยายโอกาส START UP สู่ภาครัฐ

เดินหน้าประเทศไทย : ปลดล็อคและขยายโอกาส START UP สู่ภาครัฐ เทคโนโลยีของ START UP ช่วยสนับสนุน สามารถนำมาปรับใช้ในหน่วยงานรัฐได้ เช่น applecation QUEQ

เปลี่ยนรถคันเดิมเป็นรถ IoT (Internet of Things)

11:07 am|Comments Off on เปลี่ยนรถคันเดิมเป็นรถ IoT (Internet of Things)

รู้จักกับ Honda Connect เทคโนโลยีที่จะทำให้รถคันคันเดิมกลายเป็น Smart Car ได้ด้วยราคาไม่กี่พันบาท เป็นเทคโนโลยี IoT (Internet of Things)

Internet Of Things Platform ตอบโจทย์ Thailand 4.0

1:42 pm|Comments Off on Internet Of Things Platform ตอบโจทย์ Thailand 4.0

ในวงการไอทีไม่มีใครไม่รุ้จัก IoT ที่ได้พัฒนาระบบจนเชื่อมโยงอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันได้เปิดให้บริการ IoT Platform และมีผลตอบรับที่ดีทั้งจากภาครัฐบาล เอกชนและอุตสาหกรรมต่างๆ และอาจจะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ จากการนิยมใช้ IoT Platform เหล่านี้จึงทำให้เกิด netpie เพื่อเชื่อมต่อทางธุรกิจ ที่มา : เดินหน้าประเทศไทย : Internet Of Things Platform ตอบโจทย์ Thailand 4.0

Government Policy

นโยบายและแผนระดับชาติ

10:53 am|Comments Off on นโยบายและแผนระดับชาติ

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กฎหมายดิจิทัลในประเทศไทย

4:41 pm|Comments Off on กฎหมายดิจิทัลในประเทศไทย

กฎหมายดิจิทัลในประเทศไทยตามลำดับเวลา พร้อมอินโฟกราฟิก ในรูปแบบภาษาอังกฤษ (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2560)

สรุป พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 (2560)

1:51 pm|Comments Off on สรุป พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 (2560)

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่ ไม่มี Single Gateway แล้วแก้ไขอะไรบ้าง ขอบคุณภาพ infographic จาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ที่มา : ETDA Download รู้จัก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 (2560) สรุป พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับเข้าใจง่าย ขอบคุณภาพ infographic จาก [...]

Members

[ Read More.. ]